DIENSTEN

 

BOUWREGIE

Youwee begeleidt u tijdens de ontwerpfase tot aan de oplevering:
• Voorlopig ontwerp;
• Definitief ontwerp;
• Vergunningen;
• Bestek-omschrijvingen en bestektekeningen;
• Begeleiding externe partijen;
• Advies uitvoerende partijen;
• Prijsvorming;
• Budget- en kwaliteitsbewaking;
• Bouwbegeleiding tijdens de uitvoering.

 

ONTWERP

Allereerst zal Youwee voor het project de haalbaarheid en uitgangspunten in kaart brengen. Deze worden daarna vertaald in een voorlopig ontwerp (VO). Vervolgens worden alle materialen en maatvoeringen definitief bepaald in het definitief ontwerp (DO).
Naar gelang de werkzaamheden wordt het ontwerp ingediend bij de gemeente voor een bouwvergunning.

 

BUDGETBEWAKING

Youwee zorgt voor de controle en vastlegging van de gestelde budgetten binnen de afgesproken termijnen en kwaliteitseisen.

 

REALISATIE

Na de uitvoering wordt het project ‘overgedragen’ aan de opdrachtgever oftewel het project wordt opgeleverd. Youwee begeleidt het proces-verbaal van oplevering. De garantiebepalingen worden vastgelegd. Er wordt zorggedragen voor de eventuele resterende werkzaamheden en worden de tijdens de onderhoudstermijn geconstateerde gebreken verholpen cq aangepast.